جزایر کیمن | کد تلفن

کد تلفن در جزایر کیمن

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
345جزایر کِیمنوقت شرق امریکا17:25 چهارشنبهUTC-05
صفحه 1