کد تلفن در سنت وینسنت و گرنادین‌ها

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
784سنت وینسنت و گرنادینوقت آتلانتیک18:28 چهارشنبهUTC-04
صفحه 1


شهرهای نزدیک

شهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرکد تلفنکد پستی
Carúpanoایالت سوکرهونزوئلا1120822946150
Cumanáایالت سوکرهونزوئلا2577832936101
Puerto La Cruzایالت آنسوآتگیونزوئلا3700002816023
VictoriaSaint Markگرانادا2256473