کانادا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کاناداکد تلفن در کانادا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهر یا ماموریتمنطقه اداری یا نوع ماموریتکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
204وینیپگمنیتباکانادا632063وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
226کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
236کاناداوقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
249کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
250ویکتوریا، بریتیش کلمبیابریتیش کلمبیاکانادا289625وقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
257کانادا
263کانادا
273کانادا
289کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
306رجایناساسکاچوانکانادا176183وقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
343کانادا
354کانادا
365کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
367کانادا
368کانادا
382کانادا
387کانادا
403کلگریآلبرتاکانادا1.0 میلیونوقت کوهستانی امریکا3:20 یکشنبهUTC-07
416تورنتوانتاریوکانادا2.6 میلیونوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
418کبک (شهر)استان کبککانادا528595وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
428کانادا
431کانادا
437کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
438کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
450استان کبککاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
460کانادا
468کانادا
474کانادا
487کانادا
506نیوبرانزویککاناداوقت آتلانتیک6:20 یکشنبهUTC-04
514مونترآلاستان کبککانادا1.6 میلیونوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
519انتاریوکاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
537کانادا
548کانادا
568کانادا
579کاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
581کانادا
584کانادا
587کاناداوقت کوهستانی امریکا3:20 یکشنبهUTC-07
600کانادا
604ونکووربریتیش کلمبیاکانادا600000وقت غرب امریکا2:20 یکشنبهUTC-08
613اتاواانتاریوکانادا812129وقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
639کاناداوقت مرکز امریکا4:20 یکشنبهUTC-06
647کانادا
672کانادا
683کانادا
705انتاریوکاناداوقت شرق امریکا5:20 یکشنبهUTC-05
709سنت جونز، نیوفاندلند و لابرادورنیوفاندلند و لابرادورکانادا99182وقت نیوفاندلند6:50 یکشنبهUTC-03:30
742کانادا
753کانادا
صفحه 1بعدی