کانادا | کد پستی | کد تلفن

کد تلفن اطلاعات در مورد کاناداکد تلفن در کانادا

    پيش‌شماره كشور: +1

کد تلفنشهرمنطقه اداریکشور یا منطقهجمعیت شهرمنطقه زمانیزمانساعت هماهنگ جهانی
204وینیپگمنیتباکانادا632063وقت مرکز امریکا15:12 جمعهUTC-06
226کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
236کاناداوقت غرب امریکا13:12 جمعهUTC-08
249کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
250ویکتوریا، بریتیش کلمبیابریتیش کلمبیاکانادا289625وقت غرب امریکا13:12 جمعهUTC-08
257کاناداAmerica/Yellowknife
263کاناداAmerica/Yellowknife
273کاناداAmerica/Yellowknife
289کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
306رجایناساسکاچوانکانادا176183وقت مرکز امریکا15:12 جمعهUTC-06
343کاناداAmerica/Yellowknife
354کاناداAmerica/Yellowknife
365کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
367کاناداAmerica/Yellowknife
368کاناداAmerica/Yellowknife
382کاناداAmerica/Yellowknife
387کاناداAmerica/Yellowknife
403کلگریآلبرتاکانادا1.0 میلیونوقت کوهستانی امریکا14:12 جمعهUTC-07
416تورنتوانتاریوکانادا2.6 میلیونوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
418کبک (شهر)استان کبککانادا528595وقت ناحیهٔ نامشخص (Montreal)16:12 جمعهUTC-05
428کاناداAmerica/Yellowknife
431کاناداAmerica/Yellowknife
437کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
438کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
450استان کبککاناداوقت ناحیهٔ نامشخص (Montreal)16:12 جمعهUTC-05
460کاناداAmerica/Yellowknife
468کاناداAmerica/Yellowknife
474کاناداAmerica/Yellowknife
487کاناداAmerica/Yellowknife
506نیوبرانزویککاناداوقت آتلانتیک17:12 جمعهUTC-04
514مونترآلاستان کبککانادا1.6 میلیونوقت ناحیهٔ نامشخص (Montreal)16:12 جمعهUTC-05
519انتاریوکاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
537کاناداAmerica/Yellowknife
548کاناداAmerica/Yellowknife
568کاناداAmerica/Yellowknife
579کاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
581کاناداAmerica/Yellowknife
584کاناداAmerica/Yellowknife
587کاناداوقت کوهستانی امریکا14:12 جمعهUTC-07
600کاناداAmerica/Yellowknife
604ونکووربریتیش کلمبیاکانادا600000وقت غرب امریکا13:12 جمعهUTC-08
613اتاواانتاریوکانادا812129وقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
639کاناداوقت مرکز امریکا15:12 جمعهUTC-06
647کاناداAmerica/Yellowknife
672کاناداAmerica/Yellowknife
683کاناداAmerica/Yellowknife
705انتاریوکاناداوقت شرق امریکا16:12 جمعهUTC-05
709سنت جونز، نیوفاندلند و لابرادورنیوفاندلند و لابرادورکانادا99182وقت نیوفاندلند17:42 جمعهUTC-03:30
742کاناداAmerica/Yellowknife
753کاناداAmerica/Yellowknife
صفحه 1بعدی